Personvern

Vi registrerer kun navn og kontaktopplysninger som er nødvendige for å kunne behandle ordren. Disse opplysningene vil bli oppbevart i vår kundedatabase som driftes av Squarespace.com samt i vårt regnskapssystem. Når du betaler med kort via Stripe vil informasjon om betalingen bli registrert hos Stripe. Når du betaler via PayPal vil informasjon om betalingen bli registrert hos PayPal. Vi vil ikke selge personopplysninger til tredjepart.